Dobbeltdiagnose / Dobbeltdiagnoseuddannelsen

Dobbeltdiagnoseuddannelsen

Dobbeltdiagnoseuddannelsen

Der er opstart af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 om få måneder. Der kun er få ledige pladser tilbage, så er du interesseret i at deltage, skal du tilmelde nu. 

Information om Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 findes her


Dobbeltdiagnoseuddannelsen er meget specialiseret i forhold til arbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose (mennesker med misbrug og en eller flere psykiske lidelser) og baseret på højt kvalificeret undervisning.

Uddannelsen har fokus på implementering af teknikker og metoder. Den er bygget op omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen. Uddannelsen har en samlet varighed på 15 dage. 

Uddannelsen er åben for alle. Den henvender sig til tværfagligt personale, som arbejder med eller har interesse for mennesker med dobbeltdiagnose og som ønsker et solidt kendskab til den teoretiske såvel som den praktiske side af dette arbejde. Undervisningen er tilrettelagt så det sikres, at deltagerne får teoretisk forskningsbaseret viden samt øget praktisk erfaring inden for området.  

Vores ønske med uddannelsen er at sikre deltagernes valgfrihed i forhold til personlige ønsker og arbejdspladsens behov, hvorfor uddannelsen giver mulighed for de enkelte deltagere kan vælge sig ind på 2 af 5 specialiseringsområder. På specialiseringsmodulerne forventes det, at deltagerne læser anbefalet relevant litteratur og der vil være vægt på hjemmearbejde. Tillige vil deltagerne blive tilbudt supervision i forhold til brug af metoder og teknikker på egen arbejdsplads.