Afslutningsdag 2018-2019

Afslutningsdag

Afslutningsdag – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019

Dato: Tirsdag d 3. september 2019. Der undervises fra kl. 9-15.

Efter opdeling på specialiseringsmodulerne samles alle deltagere på Dobbeltdiagnoseuddannelsen igen til en afslutningsdag. Formålet med denne dag er at afvikle en mindre eksamen, hvor deltagerne forventes at præsentere relevante emner og/eller metoder fra uddannelsen og/eller deres specialiseringsmoduler på en poster. 

Selve eksamenen vil være mundtlig og have en varighed af ca. 10 min. per person/gruppe. I dette tidsrum bedes deltagerne præsentere egne posters for underviserne og de andre deltagere samt svare på relevante spørgsmål.

Der vil ikke blive givet karakter ved denne eksamen. Har man deltaget aktivt på uddannelse, forholdt sig til uddannelsens emner på en poster og præsenteret denne for de andre, vil man bestå denne eksamen.   

Der vil løbende på uddannelsen være fokus på afslutningsdagen og dialog herom med underviserne.  

Undervisere: Psykolog Eline Hyldager og psykolog Søren Søberg Hansen, begge fra Psykologhuset Kognitivt Fokus / Dobbeltdiagnose I/S