Specialiseringsmoduler 2018/2019

Specialiceringsmoduler

Specialiseringsmoduler – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021

Dobbeltdiagnoseuddannelsen er som tidligere beskrevet bygget op omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen.

Du skal vælge 2 af 5 specialiseringsområder. På specialiseringsmodulerne forventes det, at du læser anbefalet relevant litteratur og der vil være vægt på hjemmearbejde. Tillige vil du blive tilbudt supervision i forhold til brug af metoder og teknikker på egen arbejdsplads.

De 5 specialiseringsmoduler er:


Du tilmelder dig de to specialiseringsmoduler ved tilmelding til selve uddannelsen.

Ved interesse kan du tilmelde dig yderligere moduler mod en merpris på kr. 7.300,- pr. modul.

Ønsker du at deltage på yderligere moduler, bedes tilmelding hertil ske elektronisk på hjemmesidens afsnit omkring kurser/specialiseringskurser. De specialiseringskurser, der præsenteres her, er uddannelsen specialiseringsmoduler. De benævnes dog som specialiseringskurser, da de er åbne for både deltagere på uddannelsen samt andre behandlere med interesse i området. 

Ønsker du at deltage på et af specialiseringsmodulerne og ikke er, eller har været, tilmeldt dobbeltdiagnoseuddannelsen er prisen kr. 7.800,- pr ekstra modul.

Tilmelding sker elektronisk på hjemmesidens afsnit omkring kurser/specialiseringskurser.