Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 2020

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose

Som mennesker lider vi jævnligt under psykologisk smerte som et antropologisk grundvilkår. I ACT lægges der vægt på at skabe et meningsfuldt liv for den enkelte, og ikke i lidelses – og symptomreduktion, selv om det ofte er en velkommen følge af behandlingen. Der tages derfor udgangspunkt i paradokset om at acceptere det smertelige fuldt ud uden forsøg på at forandre det, før at det faktisk er muligt at skabe en forandring. Det grundlæggende kernespørgsmål i ACT er: Er du villig til fuldt ud at acceptere den smerte livet bringer, for til gengæld at kunne leve et meningsfuldt og vitalt liv i overensstemmelse med dine værdier?

ACT er en nyere evidensbaseret 3. generations adfærdsterapi som integrerer og balancerer mindfulness-  og acceptrocesser med adfærdsstrategier, der tjener til at styrke essentielle personlige værdier. Der arbejdes med at underminere belastende tanker og emotionelle undgåelsesstrategier, for at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Psykologisk fleksibilitet er at være i stand til at være til stede i nuet og til smidigt at justere sin adfærd, således at man bedst muligt kan efterleve de personligt valgte værdier. Dette er hovedformålet med ACT.

Det antages at undgåelsesadfærd i mange tilfælde er en af de væsentligste årsager til psykologisk patologi.

ACT er transdiagnostisk, dvs. metoderne kan overføres til alle klientgrupper med modifikationer.  ACT bygger endvidere på en læringsteori, Relational Frame Theory (RFT), og på funktionel kontekstualisme som videnskabsfilosofi.

ACT er en forholdsvis ny terapi, udviklet i USA af bl.a. Steven Hayes, Kirk Strohsahl, Kelly Wilson m.fl. Der forskes mere og mere intensivt i ACT internationalt.

Formål med modulet: At introducere de grundlæggende begreber, processer og metoder i ACT. Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg og øvelser, med hovedvægt på oplevelsesorienteret træning.  Deltagerne vil tilegne sig grundlæggende forståelse for rationalet i behandlingsformen og træne grundlæggende færdigheder i ACT.

Indholdsbeskrivelse: De seks grundlæggende processer i grundmodellen (hexaflekset) gennemgås; kontakt med nuet, værdier, engageret handling, selv som kontekst, defusion og accept. Metoder og træning i forhold til de enkelte processer. Modellen kan bruges både som klinisk assesment værktøj og som interventionsguide. Der vil være case gennemgang og supervision i forbindelse hermed.