På vej til et bedre liv 2020

På vej til et bedre liv

Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer”

”På vej til et bedre liv” er et gruppebaseret praktisk og struktureret trænings- og undervisningsforløb specifikt udviklet for mennesker med svære psykiske lidelser og misbrug. Indholdet i programmet består af 4 hovedområder: Selvværd, positiv selvhævdelse, modstå rusmiddelpres og rusmiddeltrang samt fritid og venner. 

Konceptet er baseret på ideen om, at konteksten er vigtig for deltagernes udviklingspotentiale. Det betyder, at den enkelte deltager kan besidde langt flere ressourcer end vedkommende selv og omgivelserne er opmærksomme på – givet de rette vilkår. Der arbejdes eksplicit med at skabe rammer, der giver plads til eksempelvis personlig udforskning og refleksion over egen sårbarhed og usikkerhed samt egne ressourcer og kvaliteter.