Dobbeltdiagnose / Kurser / Introduktionskurser 2020 / Kognitiv misbrugsbehandling Introduktionskursus

Kognitiv misbrugsbehandling Introduktionskursus

Kognitiv misbrugsbehandling Introduktionskursus

Kognitiv misbrugsbehandling - 6 dags kursus

På kurset introduceres den kognitive misbrugsmodel. Den kognitive metode har vundet indpas inden for både psykiatri- og misbrugsområdet og har vist sig at være et brugbart arbejdsredskab for behandlere, personale og klienter i behandlingssamarbejdet.

Der vil især blive lagt vægt på den praktiske anvendelse af forskellige metoder i forhold til både rusmidler og psykisk sygdom. Der vil være fokus på dobbeltdiagnoseproblematik.

Følgende områder vil blive gennemgået:

  • Dobbeltdiagnosebegrebet.
  • Specifikke problemer ved kognitiv behandling af dobbeltdiagnoseklienter.
  • Motivation og forandring (motivationel interviewing).
  • Neuropsykologiske problemer.
  • Kognitiv misbrugsmodel – caseformulering.
  • Mestringsfærdigheder, tilbagefaldsforebyggelse.
  • “På vej til et Bedre Liv” kursus for dobbeltdiagnoseklienter.

Formål: At give ansatte inden for området egnede redskaber, som kan anvendes i behandlingssamarbejdet med rusmiddelbrugende klienter, der ofte kan være svære at rumme for medarbejdergruppen.

Målgruppe: Socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, psykologer og læger m.fl. Kurset henvender sig til ansatte i døgn- og ambulant regi samt socialpsykiatriske institutioner. Det er ikke en betingelse at have kendskab til “Den Kognitive Model”, da kognitive grundprincipper vil blive præsenteret på kurset.

Deltagerantal: Max. 18.

Undervisere: Psykologerne Eline Hyldager og Psykolog Søren Søberg Hansen fra Dobbeltdiagnose I/S samt privatpraktiserende neuropsykolog Heine Lund Pedersen. Alle undervisere har stor erfaring med mennesker med dobbeltdiagnose

Tidspunkt: Kurset afholdes i 2 dages moduler fra kl 9-15. Kommende kurser afvikles som følger:

20. + 21. januar, 25. + 26. februar, 16. + 17. marts 2020

7. +8. september, 26. + 27. oktober, 23. + 24. november 2020

Pris: Prisen er kurset er i alt kr. 8.900,- for ansatte i Region Midt og kr. 9.100,- for alle andre. Prisen er inkl. fuld forplejning.

Sted: Koncern HR, Center for kompetenceudvikling, Olof Palmes Allé 26, 8200 Århus N. Lokale oplyses ved ankomst.

Tilmelding: Tilmelding til kurset sker på følgende hjemmeside, hvor nærmere beskrivelser og tilmeldingsfrister tillige fremgår:  https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=24527

Kontakt/Spørgsmål vedr. tilmelding: Kursussekretær Sally Nyman Gersfelt, mail: Sally.Nyman.Gersfelt@stab.rm.dk, tlf: 7841 0930.

Yderligere spørgsmål: Psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S, mail: elinehyldager@pm.me, tlf: 2829 8743.