Dobbeltdiagnose / Kurser / Specialiseringskurser 2019 / Behandling af kognitive vanskeligheder - 2019

Behandling af kognitive vanskeligheder - 2019

Behandling af kognitive vanskeligheder - 2019

Specialiseringskursus: Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv

Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Traditionelt har neuropsykologisk viden været anvendt i forståelsen og i genoptræningen af vanskeligheder efter hjerneskade. I de senere år er den neuropsykologiske forståelsesramme blevet udbredt til andre kontekster, og neuropædagogiske metoder har fundet anvendelse også udenfor neurorehabiliteringen. Således er der kommet et forskningsmæssigt fokus på bedring af den kognitive funktion både i psykiatrien og i rusmiddelbehandlingen.

For mennesker med dobbeltdiagnose gælder det, at både psykiske lidelse og misbrug af rusmidler påvirker hjernens funktion, hvorfor svækkelsen af den kognitive funktion kan være stor. De kognitive funktioner omhandler borgerens tænkning og evne til at fastholde opmærksomheden, til at huske, samt til at problemløse i hverdagen. Herudover kan der være problemer med forståelse af sociale signaler og ringe indsigt i egen situation. Disse kognitive vanskeligheder kan udgøre uerkendte barrierer i relation til forebyggelse af tilbagefald, opretholdelse af relationer og arbejdsfastholdelse.

Formålet med kurset: Forskningsmæssigt set er brug af neuropædagogiske metoder med dobbeltdiagnose endnu i sin begyndelse. Kursets formål er at opkvalificere deltagernes kontakt med og behandling af brugere med komplekse problemstillinger via en neuropsykologisk forståelsesramme og ved hjælp af neuropædagogiske metoder.

Indholdsbeskrivelse: Undervisningen på kurset vil indeholde en kortere brush-up på hjerne og kognitive vanskeligheder i relation til især alkohol og cannabis. Kurset har særligt fokus på, hvorledes disse kognitive vanskeligheder kommer til udtryk i borgeren hverdag, samt på hvordan borgerens kognitive problemstillinger kan observeres og vurderes af deltagerne. Herudover gives konkrete forslag til behandlingsstrategier, ligesom der vil indgå casearbejde.

Kursusansvarlig/underviser: Psykolog Heine Lund Pedersen, specialist i neuropsykologi, AUH Afd. P - Neuropsykiatrisk Enhed, mail: heinpede@rm.dk, tlf: 7847 1764

Dato: 1. + 2. maj samt 21. + 22. maj 2019

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, morgenkaffe fra kl. 8.30

Sted: Tre Ege - Kirkens Korshær, Årslev Møllevej 15, 8220 Brabrand. Ved 8 eller færre tilmeldte afvikles kurset i Psykologhuset Kognitivt Fokus, Østrevej 32, 8210 Hasle.

Pris: kr. 7.300,- eller kr. 7.800,- afhængig af nedenstående kriterier:

For deltagere, som er (eller tidligere har været) tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen er prisen kr. 7.300,-

For deltager, der ikke er og ikke har været tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen, er prisen kr. 7.800,-

Prisen er inkl. fuld forplejning, alle kursusmaterialer samt kursusbevis

Tilmelding: Skal forgå online på www.dobbeltdiagnose.com. Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, dvs. at tilmelding kan ske så længe der er pladser. Tilmelding er bindende.

Deltager antal: Max 30 deltagere, i tilfælde af flere tilmeldte, har deltagere tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/19 førsteret på kurset og herefter tildeles der pladser efter tilmeldingstidspunkt. Ved færre end 15 deltagere aflyses uddannelsen.

Arrangør: Dobbeltdiagnose I/S, Psykologhuset Kognitivt Fokus, Østrevej 32, 8210 Hasle. Kurset er en del af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019, men udbydes også til andre med interesse i området.

For information om Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 kontakt venligst psykolog Eline Hyldager, Psykologhuset Kognitivt Fokus, mail: eline@pkf.name, tlf: 28298743


Tilmelding til Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Kursusdeltager
Kontakt oplysninger
Oplysninger om arbejdssted
Faktureringsoplysninger
Besked
Accepter betingelser