Dobbeltdiagnose / Kurser / Specialiseringskurser 2019 / Motiverende interview 2019

Motiverende interview (MI) - 2019

Motiverende interview 2019

Specialiseringskursus: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose

Er afviklet  - afvikles igen næste gang i 2020.

Information om kurset i 2020 kommer her på siden snarest.

Motiverende interview (MI) er en evidensbaseret motivationsfremkaldende samtaleform, som består af et sæt holdninger til klienter samt en række samtaleteknikker. MI er en samarbejdende form for vejledning, der arbejder på at fremkalde og styrke motivation til forandring. Forskning har især i de seneste 10 år vist, at MI er effektiv til at skabe motivation forandring for mennesker med dobbeltdiagnose.

Metoden er udviklet af psykologerne Miller og Rollnick. Den anvendes i dag indenfor en række sundheds- og socialfaglige arbejdsområder, og henvender sig til alle der professionelt arbejder med at styrke klientens motivation til forandring af livsstil. MI kan anvendes forud for, og i kombination med, de fleste behandlingsformer.

MI er en metode, der skaber nærvær i behandlingsrelationen ved at fokusere på klientens perspektiv. Herved hjælpes klienten til at udforske egen ambivalens i forhold til rusmidler igennem en afdækning af uoverensstemmelser mellem egne værdier og mål og faktisk levet livsstil. MI-samtalen skaber igennem en tydeliggørelse af disse uoverensstemmelser motivation for forandring af en konkret adfærd.

Undervisningen vil veksle mellem teori om forandring og praktisk træning i MI samtaleteknikker. Anvendelsen af MI kræver, at man lærer at blive bevidst om sin egen kommunikative stil og øver sig i, på en empatisk afvekslende måde, at kunne respondere på klientens sproglige udsagn. Herigennem placeres ansvaret for forandring hos personen selv og denne hjælpes frem til en stillingtagen til forandringer i eget liv. 

Forandring sker gennem en række faser, som er illustreret af DiClemente og Prochaska i forandringscirklen. Disse faser, og dertil hørende fokusområder for hjælpere, vil blive gennemgået.

På kurset vil endvidere blive præsenteret nogle scoringsredskaber, der kan anvendes af de, der ønsker at arbejde med at blive bedre til at udføre en motiverende samtale.

Kursusansvarlig og primær underviser: Psykolog Søren Søberg Hansen, Dobbeltdiagnose I/S, mail: soerensoeberg@pm.me, tlf: 5362 7012

Arrangør: Dobbeltdiagnose I/S. Kurset er en del af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019, men udbydes også til andre med interesse i området.

For information om kurset eller Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 kontakt venligst psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S, mail: elinehyldager@pm.me, tlf: 28298743.