Dobbeltdiagnose / Kurser / Specialiseringskurser 2020-2021 / På vej til et bedre liv - 2021

På vej til et bedre liv - foråret 2021

På vej til et bedre liv - 2021

Specialiseringskursus: Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer”

Dette specialiseringkursus giver deltagerne kompetencer til at lede og gennemføre et Bedre Liv kursusforløb for mennesker med dobbeltdiagnose. Igennem rollespil og øvelser vil deltagerne blive gjort fortrolige med de forskellige holdninger og arbejdsmetoder som indgår i Bedre Liv programmet.

”På vej til et bedre liv” er et gruppebaseret praktisk og struktureret trænings- og undervisningsforløb specifikt udviklet for mennesker med svære psykiske lidelser og misbrug. Indholdet i programmet består af 4 hovedområder: Selvværd, positiv selvhævdelse, modstå rusmiddelpres og rusmiddeltrang samt fritid og venner.

Konceptet er baseret på ideen om, at konteksten er vigtig for deltagernes udviklingspotentiale. Det betyder, at den enkelte deltager kan besidde langt flere ressourcer end vedkommende selv og omgivelserne er opmærksomme på – givet de rette vilkår. Der arbejdes eksplicit med at skabe rammer, der giver plads til eksempelvis personlig udforskning og refleksion over egen sårbarhed og usikkerhed samt egne ressourcer og kvaliteter.

Centralt for arbejdsmetoden er aktiv deltagelse, at deltagerne relaterer emnerne til eget liv og trænes i håndtering af dagligdags problemstillinger.

Der anvendes en ligeværdig og interaktiv pædagogik, hvor sociale færdigheder trænes med små virkelighedsbaserede rollespil, praktiske kognitive redskaber samt ved anvendelse af psykoedukative illustrationer og metaforer. I Bedre Liv programmet gøres der desuden brug af elementer fra Motiverende Samtale for at kunne skabe et trygt klima i gruppen for undersøgelse af tvivl og usikkerhed hos den enkelte deltager. Der arbejdes desuden på at skabe et godt samarbejde i gruppen om at finde løsninger på de udfordringer, hver enkelt deltager sidder med.

Til konceptet hører et arbejdshæfte, derl udleveres til deltagerne på kurset samt en manual til gruppeledere.

Specialiseringskurset henvender sig til alle professionelle, der ønsker at blive præsenteret for de grundlæggende holdninger og arbejdsmetoder, som også kan anvendes til individuelle klientforløb. Yderligere vil det blive demonstreret hvordan personer med misbrug og psykisk lidelse kan være til gensidig støtte for hinanden i gruppeforløb.

Der vil blive givet supervision til kursets deltagere på baggrund af de erfaringer, de gør sig med praktiske øvelser mellem kursets undervisningsdage.

Kursusansvarlig og primær underviser: Psykolog Søren Søberg Hansen, Dobbeltdiagnose I/S, mail: soerensoeberg@gmail.com, tlf; 53627012

Dato: 24. + 25. marts samt 14. + 15. april 2021

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30

Sted: Kurset afvikles i vores kursuslokale på adressen Dobbeltdiagnose I/S, Skelagervej 1,1. sal, 8200 Århus N

Pris: kr. 7.400,- eller kr. 7.800,- afhængig af nedenstående kriterier:

For deltagere, som er (eller tidligere har været) tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen er prisen kr. 7.400,-

For deltager, der ikke er og ikke har været tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen, er prisen kr. 7.800,-

Prisen er inkl. fuld forplejning, alle kursusmaterialer samt kursusbevis

Tilmelding: Skal forgå online her på siden. Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, dvs. at tilmelding kan ske så længe der er pladser. Tilmelding er bindende.

Deltager antal: Max 25 deltagere, i tilfælde af flere tilmeldte, har deltagere tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/21 førsteret på kurset og herefter tildeles der pladser efter tilmeldingstidspunkt.

Arrangør: Dobbeltdiagnose I/S. Kurset er en del af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021, men udbydes også til andre med interesse i området.

For information om kurset eller Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 kontakt venligst psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S, mail: elinehyldager@pm.me, tlf: 2829 8743.


Tilmelding til: På vej til et bedre liv

Kursusdeltager
Kontakt oplysninger
Oplysninger om arbejdssted
Faktureringsoplysninger
Besked
Accepter betingelser

Se vores betingelser her

Jeg accepter at mine personlige data vil blive anvendt til at gennemføre min bestilling og til andre formål, som er beskrevet i vores Politik for personoplysninger.