Dobbeltdiagnose / Metodeprogram stofmisbrugsbehandling / Definition social stofmisbrugsbehandling

Definition social stofmisbrugsbehandling

Definition social stofmisbrugsbehandling

Jvf Socialstyrelsens nyeste definition er misbrugsbehandling i Metodeprojektet defineret som følger:

Social stofmisbrugsbehandling består af sociale indsatser, der har til formål at bringe et forbrug af illegale rusmidler til ophør, reducere et forbrug og/eller fastholde ophøret/reduktionen.

Social stofmisbrugsbehandling kan såvel have et direkte fokus på stofferne (reducere/bringe til ophør) som på de barrierer, der måtte være for at reduce-re/bringe til ophør (reducere de barrierer der forhindrer reduktion/ophør).

Ovenstående definition betyder, at den social stofmisbrugsbehandling i Metodeprojektet ikke alene har bestået i sociale indsatser, der direkte er rettet mod at reducere eller bringe et forbrug til ophør. Social stof-misbrugsbehandling har også bestået i direkte eller indirekte at reducere eller fjerne de barrierer, der måtte være for at reducere eller bringe et forbrug til ophør. Det kunne være ved at hjælpe pårørende, så de får flere ressourcer til at hjælpe deres ægtefælle/barn eller ved at sikre henvisning til læge eller psykiater/psykolog med henblik på at fjerne somatiske eller psykiske barrierer for reduktion af et forbrug af illegale stoffer.

Den sociale stofmisbrugsbehandling i Metodeprojektet har altså været rettet direkte mod stofforbruget eller indirekte ved at reducere/ophæve barrierer for at opnå ophør/reduktion/stabilisering. Men ophør/reduktion/stabilisering er altid hovedformålet.

Ønsker du nærmere information om Metodeprojektet kontakt venligst psykolog Eline Hyldager, mail: elinehyldager@pm.me, tlf 2829 8743 eller psykolog Søren Søberg Hansen, mail: soerensoeberg@pm.me, tlf 5362 7012