Dobbeltdiagnose / Metodeprogram stofmisbrugsbehandling / Dobbeltdiagnose I/S bidrag til Metodeprojektet

Dobbeltdiagnose I/S' bidrag

Dobbeltdiagnose I/S bidrag til Metodeprojektet

Dobbeltdiagnose I/S' bidrag til "Metodeprojektet - Program for stofmisbrugsbehandling"

Dobbeltdiagnose I/S har varetaget alle uddannelses- og supervisionsopgaver under hele metodeprojektets forløb.

Før opstart af Metodeprojektet deltog alle involverede behandlere i et 8 dages introduktionskursus, hvor de blev undervist i de terapeutiske metoder som indgik i projektet Motiverende samtale (MI),  Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), afdækning af forandringsparathed ved hjælp af forandringscirklen, anvendelse af gavekort samt elementer i den opfølgende behandling.

Forud for undervisningsforløbene fik behandlerne tilsendt materiale, der beskrev den teoretiske baggrund for og praktiske udførelse af de terapeutiske metoder. Selve undervisningen bestod af en gennemgang af metoderne koblet til praksiseksempler, og øvelser, hvor behandlerne arbejdede praktisk med de forskellige elementer og metoder.

Dobbeltdiagnose I/S har derudover kørt to kortere introduktionsforløb på 4 dage for behandlere, der tiltrådte Metodeprojektet på et senere tidspunkt.

Udover introduktionskurset har alle behandlere deltaget på 6 metodeopfølgningsseminarer. Formålet med disse seminarer har været en yderligere opkvalificering af behandlernes metodemæssige kompetencer. Dagene har været afholdt som seminarer med 4 workshops, hvor behandlerne har meldt sig til 2 seminarer hver. Emnerne på de enkelte seminarer blev udvalgt ud fra ønsker fra behandlerne og emner, som vi vurderede var relevante på baggrund af supervisionen.

Under hele Metodeprojektet har Dobbeltdiagnose I/S varetaget metodesupervision af behandlerne med udgangspunkt i en metodemæssig problemstilling, som behandlerne har stået i.

For at sikre ensartethed har vi besøgt de deltagende kommuner på skift. Kommunerne har fået supervision i alt 18 gange i ”par”, således at behandlerne fra 2 kommuner fik supervision samtidig.

Ud over metodesupervisionen udarbejdede vi i løbet 2015 og 2016 en skriftlig feedback/evaluering til hver enkelt behandler baseret på videooptagelser af en række samtaler. Formålet med denne feedback/evaluering var at skærpe fokus på de mere individuelle punkter, som den enkelte behandler kunne arbejde med for at forbedre sine metodemæssige kompetencer.

I opstartsfasen af projektet (de første 4 måneder) tilbød Dobbeltdiangnose I/S desuden telefonsupervision i alt 12 gange a 3 timers varighed for at imødegå akutte metodemæssige opstartsvanskeligheder som behandlerne måtte have.

Ønsker du nærmere information om Metodeprojektet eller vores involvering heri kontakt venligst psykolog Eline Hyldager, mail: elinehyldager@pm.me, tlf 2829 8743 eller psykolog Søren Søberg Hansen, mail: soerensoeberg@pm.me, tlf 5362 7012