Dobbeltdiagnose / Sideoversigt

Sideoversigt

 • Dobbeltdiagnoseuddannelsen

  Der er opstart af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 om få måneder. Der kun er få ledige pladser tilbage, så er du interesseret i at deltage, skal du tilmelde nu.  Information om Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 findes her Dobbeltdiagnos...


  • Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019

   Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 starter i vores nye lokaler d. 4. september. Der er kun få ledige pladser, tilmelding kan ske her på siden.  Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 finder sted på følgende datoer:   Introduktionsmodul: 4. sep...


   • Introduktionsmodul

    Introduktionsmodul – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019  Introduktionsmodulet finder sted på følgende datoer: 4. september, 1.+2.+3. oktober samt 7.+8. november 2018 Dette 6 dags introduktionsmodul er designet til at give deltagerne en grundig...


   • Specialiceringsmoduler

    Specialiseringsmoduler – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 Dobbeltdiagnoseuddannelsen er som tidligere beskrevet bygget op omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen. Du skal vælg...


    • Motiverende interview

     Specialiseringsmodul: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose Motiverende interview (MI) er en evidensbaseret motivationsfremkaldende samtaleform, som består af et sæt holdninger til klienter samt en ...


    • Behandling af kognitive vanskeligheder

     Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Traditionelt har neuropsykologisk viden været ...


    • Kognitiv terapi

     Kognitiv terapi ved mennesker med Dobbeltdiagnose Kognitiv terapi er en af de få terapiformer, der er videnskabeligt testet og har vist sig at være effektiv i over 400 kliniske forsøg ift. mange forskellige psykiske lidelser, som f.eks.angst, str...


    • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

     Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose Som mennesker lider vi jævnligt under psykologisk smerte som et antropologisk grundvilkår. I ACT lægges der vægt på at skabe et meningsfuldt liv for den enkelte, og ikke i ...


    • På vej til et bedre liv

     Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer” ”På vej til et bedre liv” er et gruppebaseret praktisk og struktureret trænings- og undervisningsforløb specifikt udviklet for mennesker med svære psykiske...


   • Afslutningsdag

    Afslutningsdag – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 Dato: Tirsdag d 3. september 2019. Der undervises fra kl. 9-15. Efter opdeling på specialiseringsmodulerne samles alle deltagere på Dobbeltdiagnoseuddannelsen igen til en afslutningsdag. Form...


   • Tilmelding


  • Betingelser

   Betingelser for deltagelse i kurser og uddannelser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S Følgende vilkår er gældende for alle uddannelser/kurser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S, medmindre disse er fraveget ved anden skriftlig aftale. 1. Sådan tilmelder du...


 • Kurser

  Dobbeltdiagnose I/S tilbyder fast en række kurser til professionelle behandlere, såvel psykologer, læger samt tværfagligt personale.  Kurserne er på introduktions- eller specialiseringsniveau. Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilret...


  • Introduktionskurser

   Dobbeltdiagnose I/S tilbyder fast en række kurser til professionelle behandlere, såvel psykologer, læger samt tværfagligt personale. Kurserne er på introduktions- eller specialiseringsniveau. Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrett...


   • Kognitiv misbrugsbehandling Introduktionskursus

    Kognitiv misbrugsbehandling - 6 dags kursus På kurset introduceres den kognitive misbrugsmodel. Den kognitive metode har vundet indpas inden for både psykiatri- og misbrugsområdet og har vist sig at være et brugbart arbejdsredskab for behandlere,...


   • Kognitiv terapi - Introduktionskursus

    Kognitiv terapi - Introduktionskursus à 4 dages varighed (2 moduler à 2 dage) Kognitive behandlingsformer er vidensbaserede metoder, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til bearbejdning af emotionelle og adfærdsmæssige vanske...


  • Specialiseringskurser 2019

   I foråret 2019 tilbyder Dobbeltdiagnose I/S igen fast en række kurser til professionelle behandlere, såvel psykologer, læger samt tværfagligt personale. Kurserne er på introduktions- eller specialiseringsniveau. Vi udarbejder ligeledes kurser, d...


   • Motiverende interview 2019

    Specialiseringskursus: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose Motiverende interview (MI) er en evidensbaseret motivationsfremkaldende samtaleform, som består af et sæt holdninger til klienter samt en...


   • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 2019

    Specialiseringskursus: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose Som mennesker lider vi jævnligt under psykologisk smerte som et antropologisk grundvilkår. I ACT lægges der vægt på at skabe et meningsfuldt liv for ...


   • På vej til et bedre liv - 2019

    Specialiseringskursus: Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer” ”På vej til et bedre liv” er et gruppebaseret praktisk og struktureret trænings- og undervisningsforløb specifikt udviklet for menne...


   • Behandling af kognitive vanskeligheder - 2019

    Specialiseringskursus: Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Traditionelt har neurop...


   • Kognitiv terapi ved mennesker med dobbeltdiagnose - 2019

    Specialiseringskursus: Kognitiv terapi ved mennesker med dobbeltdiagnose Kognitiv terapi er en af de få terapiformer, der er videnskabeligt testet og har vist sig at være effektiv i over 400 kliniske forsøg ift. mange forskellige psykiske lidelse...


  • Betingelser

   Betingelser for deltagelse i kurser og uddannelser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S Følgende vilkår er gældende for alle uddannelser/kurser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S, medmindre disse er fraveget ved anden skriftlig aftale. 1. Sådan tilmelder du...


 • Metodeprogram stofmisbrugsbehandling

  "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling (Metodeprojektet)" Dobbeltdiagnose I/S har i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og ni kommuner i Danmark de seneste 3 år varetaget en undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effek...


  • Dobbeltdiagnose I/S bidrag til Metodeprojektet

   Dobbeltdiagnose I/S' bidrag til "Metodeprojektet - Program for stofmisbrugsbehandling" Dobbeltdiagnose I/S har varetaget alle uddannelses- og supervisionsopgaver under hele metodeprojektets forløb. Før opstart af Metodeprojektet deltog alle invo...


  • Definition social stofmisbrugsbehandling

   Jvf Socialstyrelsens nyeste definition er misbrugsbehandling i Metodeprojektet defineret som følger: Social stofmisbrugsbehandling består af sociale indsatser, der har til formål at bringe et forbrug af illegale rusmidler til ophør, reducere et f...


 • Ydelser

  Vi tilbyder flere forskellige ydelser til dig, der arbejder med mennesker med dobbeltdiagnose samt til dig med dobbletdiagnose. Se mere under de enkelte emner.  Supervision Konsulentbistand Psykologisk undersøgelse Terapi Ønsker du nærmere i...


  • Supervision

   Vi tilbyder supervision til personale, enten enkeltpersoner eller grupper, der arbejder med dobbeltdiagnosepatienter. Ofte er mennesker med dobbeltdiagnose belastet af adskillige samtidige problemer, som skaber særlige udfordringer for den profess...


  • Konsulentbistand

   Vi har en mangeårig erfaring med deltagelse i projekter vedrørende dobbeltdiagnose. Vi yder på denne baggrund konsulentbistand ved projekter, der er igangværende og i opstartsfasen. Bistanden kan gives til projekter af såvel mere teoretisk videns...


  • Psykologisk undersøgelse

   Vi tilbyder psykologisk udredning af mennesker med komplekse problemstillinger, f.eks. i en kombination af psykisk lidelse, misbrug, lav begavelse eller hjerneskade. Målet for undersøgelsen kan være diagnostisk udredning eller udredning af kompet...


  • Terapi

   Vi tilbyder terapi i forhold til forskellige problemstillinger, der relaterer sig til afhængighed af stoffer og/eller alkohol. Det kan være terapi med fokus på reduktion eller ophør af forbruget. Terapien kan også udgøre et rum, hvor det er muli...


 • Om os

  Eline Hyldager Jeg har særlig interesse for og bred klinisk erfaring indenfor det komplekse arbejde med behandling af mennesker med dobbeltdiagnose. I 2001 startede min karriere som psykolog på Kognitiv Terapi Center Århus, hvor jeg ydede kognit...


  • Eline Hyldager

   2001: Kandidateksamen fra Århus Universitet 2003: Cand. psych. autoriseret af Dansk Psykolognævn 2012: Specialist i Psykopatologi ved Dansk Psykolog Forening Medlem af Dansk Psykolog Forening Medlem af The British Psychological Society Medl...


  • Søren Søberg Hansen

   Jeg er uddannet psykolog fra Århus universitet 1993. Jeg har efter min kandidateksamen arbejdet som forsker ved afdeling for Psykiatrisk Demografi, hvor jeg undersøgte forekomst af misbrug blandt psykiatriske patienter. Denne forskning resultered...


  • Heine Lund Pedersen

   2003:  Uddannet som psykolog 2006: Autorisation 2011: Specialist i klinisk neuropsykologi 2014: Supervisor i klinisk neuropsykolog Medlem af Dansk Psykolog Forening Medlem af Selskabet af Danske Neuropsykolog (fagnævnsrepræsentant 2011-2016...


 • Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en besked og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. Adresse Skelagervej 1, 1. sal 8200 Aarhus N. CVR: 35296018 Telefonnummer: 28298743 E-mail: eline@pkf.name             


 • Dobbeltdiagnose uddannelse Århus

  Dobbeltdiagnoseuddannelsen udbydes fremover af virksomheden Dobbeltdiagnose I/S, som ejes af psykologerne Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen. Dobbeltdiagnoseuddannelsen, som tidligere er udbudt af ”Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3”, Århus Univer...


 • ”Dobbeltdiagnose” i de nye regioner

  Dobbeltdiagnose eller dual diagnosis på engelsk er en lidt klodset og misvisende betegnelse for et problem som består af en kombination af psykisk sygdom og et behandlingskrævende misbrug enten af alkohol eller andre rusmidler. Opmærksomheden blev...


 • Data behandling

  Dataansvarlig Virksomhed navn: Dobbeltdiagnose I/S Data ansvarlig: Eline Hyldager CVR: 35296018 Adresse: Psykologhuset Kognitivt Fokus, Østrevej 32,8210 Hasle Hjemmeside: dobbeltdiagnose.com Telefonnummer: 28298743 E-mail: eline@pkf.name  ...