Dobbeltdiagnose / Sideoversigt

Sideoversigt

 • Dobbeltdiagnoseuddannelsen

  Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 er startet d 15. januar 2020. Grundet coronasituationen er der flere ændringer i uddannelsens datoer.  Du kan se de nye datoer her på siden, lige som du kan læse om uddannelsen og dens indhold på vores hjemmesi...


  • Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021

   Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 er nu i gang. Uddannelsen er startet d. 15.  januar 2020 i vores nye og lækre lokaler på Skelagervej 1, 1. sal, 8200 Aarhus N. Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 finder sted på følgende datoer (obs nye d...


   • Introduktionsmodul

    Introduktionsmodul – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 Introduktionsmodulet finder sted på følgende datoer: 15. + 16. januar, 19. + 20. februar samt 24. + 25. august 2020 (obs nye datoer grundet coronasituationen) Dette 6 dags introduktionsm...


   • Specialiceringsmoduler

    Specialiseringsmoduler – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 Dobbeltdiagnoseuddannelsen er som tidligere beskrevet bygget op omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen. Du skal vælg...


    • Motiverende interview

     Specialiseringsmodul: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose Motiverende interview (MI) er en evidensbaseret motivationsfremkaldende samtaleform, som består af et sæt holdninger til klienter samt en ...


    • Behandling af kognitive vanskeligheder

     Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Traditionelt har neuropsykologisk viden været ...


    • Kognitiv terapi

     Kognitiv terapi ved mennesker med Dobbeltdiagnose Kognitiv terapi er en af de få terapiformer, der er videnskabeligt testet og har vist sig at være effektiv i over 400 kliniske forsøg ift. mange forskellige psykiske lidelser, som f.eks.angst, str...


    • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

     Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose Som mennesker lider vi jævnligt under psykologisk smerte som et antropologisk grundvilkår. I ACT lægges der vægt på at skabe et meningsfuldt liv for den enkelte, og ikke i ...


    • På vej til et bedre liv

     Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer” Dette specialiseringsmodul giver deltagerne kompetencer til at lede og gennemføre et Bedre Liv kursusforløb for mennesker med dobbeltdiagnose. Igennem roll...


   • Afslutningsdag

    Afslutningsdag – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 Dato: Mandag d 17. maj 2021. Der undervises fra kl. 9-15. Efter opdeling på specialiseringsmodulerne samles alle deltagere på Dobbeltdiagnoseuddannelsen igen til en afslutningsdag. Formålet m...


   • Tilmelding


   • Betingelser

    Betingelser for deltagelse i kurser og uddannelser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S Følgende vilkår er gældende for alle uddannelser/kurser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S, medmindre disse er fraveget ved anden skriftlig aftale. 1. Sådan tilmelder du...


  • Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019

   Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 forløber godt i vores nye lokaler og nærmer sig afslutningen i september. Det næste hold, Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2020/2021 med opstart i januar 2020, er nu åbent for tilmelding. Information herom kan ses ...


   • Introduktionsmodul

    Introduktionsmodul – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019  Introduktionsmodulet fandt sted på følgende datoer: 4. september, 1.+2.+3. oktober samt 7.+8. november 2018. Indholdet var som følger:. Dette 6 dags introduktionsmodul er designet til ...


   • Specialiceringsmoduler

    Specialiseringsmoduler – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 Dobbeltdiagnoseuddannelsen er som tidligere beskrevet bygget op omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen. Du skal vælg...


    • Motiverende interview

     Specialiseringsmodul: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose. Modulet er afsluttet for 2018/2019 med nedenstående indhold. Modulet er et fast element i Dobbeltdiagnoseuddannelsen, og du kan læse om d...


    • Behandling af kognitive vanskeligheder

     Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv. Modulet er igangværende for 2018/2019 med nedenstående indhold. Modulet er et fast element i Dobbeltdiagnoseuddannelsen, og du kan læse om ...


    • Kognitiv terapi

     Kognitiv terapi ved mennesker med Dobbeltdiagnose. Modulet er afsluttet for 2018/2019 med nedenstående indhold. Modulet er et fast element i Dobbeltdiagnoseuddannelsen, og du kan læse om det kommende modul her. Kognitiv terapi er en af de få ter...


    • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

     Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose. Modulet er afsluttet for 2018/2019 med nedenstående indhold. Modulet er et fast element i Dobbeltdiagnoseuddannelsen, og du kan læse om det kommende modul her. Som mennes...


    • På vej til et bedre liv

     Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer”. Modulet påbegyndes snarligt for 2018/2019 med nedenstående indhold. Modulet er et fast element i Dobbeltdiagnoseuddannelsen, og du kan læse om det tilsvar...


   • Afslutningsdag

    Afslutningsdag – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2018/2019 Dato: Tirsdag d 3. september 2019. Der undervises fra kl. 9-15. Efter opdeling på specialiseringsmodulerne samles alle deltagere på Dobbeltdiagnoseuddannelsen igen til en afslutningsdag. Form...


   • Tilmelding


   • Betingelser

    Betingelser for deltagelse i kurser og uddannelser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S Følgende vilkår er gældende for alle uddannelser/kurser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S, medmindre disse er fraveget ved anden skriftlig aftale. 1. Sådan tilmelder du...


 • Kurser

  Dobbeltdiagnose I/S tilbyder fast en række kurser til professionelle, såvel psykologer, læger samt tværfagligt personale.  Kurserne er på introduktions- eller specialiseringsniveau. Vi udarbejder ligeledes kurser, der tilrettelægges specielt til...


  • Introduktionskurser 2020

   Dobbeltdiagnose I/S tilbyder fast en række kurser til professionelle behandlere, såvel psykologer, læger samt tværfagligt personale. Kurserne er på introduktions- eller specialiseringsniveau. Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrett...


   • Kognitiv misbrugsbehandling Introduktionskursus

    Kognitiv misbrugsbehandling - 6 dags kursus På kurset introduceres den kognitive misbrugsmodel. Den kognitive metode har vundet indpas inden for både psykiatri- og misbrugsområdet og har vist sig at være et brugbart arbejdsredskab for behandlere,...


   • Kognitiv terapi - Introduktionskursus

    Kognitiv terapi - Introduktionskursus à 4 dages varighed (2 moduler à 2 dage) Kognitive behandlingsformer er vidensbaserede metoder, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til bearbejdning af emotionelle og adfærdsmæssige vanske...


  • Specialiseringskurser 2020-2021

   I 2020-2021 tilbyder Dobbeltdiagnose I/S igen en række specialiseringskurser til alle professionelle som arbejder med mennesker med dobbeltdiagnose. Deltagere på vores kurser er både psykologer, læger samt tværfagligt personale. Ud over speciali...


   • Behandling af kognitive vanskeligheder 2020

    Specialiseringskursus: Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv ER UNDER AFVIKLING Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Tra...


   • Motiverende interview 2020

    Specialiseringskursus: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose Motiverende interview (MI) er en evidensbaseret motivationsfremkaldende samtaleform, som består af et sæt holdninger til klienter samt e...


   • Kognitiv terapi ved mennesker med dobbeltdiagnose 2021

    Specialiseringskursus: Kognitiv terapi ved mennesker med dobbeltdiagnose Kognitiv terapi er en af de få terapiformer, der er videnskabeligt testet og har vist sig at være effektiv i over 400 kliniske forsøg ift. mange forskellige psykiske lidelse...


   • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 2021

    Specialiseringskursus: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose Som mennesker lider vi jævnligt under psykologisk smerte som et antropologisk grundvilkår. I ACT lægges der vægt på at skabe et meningsfuldt liv for...


   • På vej til et bedre liv - 2021

    Specialiseringskursus: Konceptet ”På vej til et bedre liv - Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer” Dette specialiseringkursus giver deltagerne kompetencer til at lede og gennemføre et Bedre Liv kursusforløb for mennesker med dobbel...


  • Specielt udviklede kurser

   Dobbeltdiagnose I/S udarbejder også temadage, kurser og uddannelser, der tilrettelægges specielt til institutioner/behandlingsenheder og stedets målgruppe. Kontakt elinehyldager@pm.me eller soerensoeberg@gmail.com for en snak om og/eller et tilbu...


   • MOVE kursus


    • Metodeprogram stofmisbrugsbehandling

     "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling (Metodeprojektet)" I 2014-2019 har Dobbeltdiagnose I/S i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og ni kommuner i Danmark varetaget en undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt i ...


     • Dobbeltdiagnose I/S bidrag til Metodeprojektet

      Dobbeltdiagnose I/S' bidrag til "Metodeprojektet - Program for stofmisbrugsbehandling" Dobbeltdiagnose I/S har varetaget alle uddannelses- og supervisionsopgaver under hele metodeprojektets forløb. Før opstart af Metodeprojektet deltog alle invo...


     • Definition social stofmisbrugsbehandling

      Jvf Socialstyrelsens nyeste definition er misbrugsbehandling i Metodeprojektet defineret som følger: Social stofmisbrugsbehandling består af sociale indsatser, der har til formål at bringe et forbrug af illegale rusmidler til ophør, reducere et f...


  • Betingelser

   Betingelser for deltagelse i kurser og uddannelser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S Følgende vilkår er gældende for alle uddannelser/kurser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S, medmindre disse er fraveget ved anden skriftlig aftale. 1. Sådan tilmelder du...


 • Ydelser

  Vi tilbyder flere forskellige ydelser til dig, der arbejder med mennesker med dobbeltdiagnose samt til dig med dobbeltdiagnose. Se mere under de enkelte emner.  Supervision Konsulentbistand Psykologisk undersøgelse Terapi Ønsker du nærmere i...


  • Supervision

   Vi tilbyder supervision til personale, enten enkeltpersoner eller grupper, der arbejder med dobbeltdiagnosepatienter. Ofte er mennesker med dobbeltdiagnose belastet af adskillige samtidige problemer, som skaber særlige udfordringer for den profess...


  • Konsulentbistand

   Vi har en mangeårig erfaring med deltagelse i projekter vedrørende dobbeltdiagnose. Vi yder på denne baggrund konsulentbistand ved projekter, der er igangværende og i opstartsfasen. Bistanden kan gives til projekter af såvel mere teoretisk videns...


  • Psykologisk undersøgelse

   Vi tilbyder psykologisk udredning af mennesker med komplekse problemstillinger, f.eks. i en kombination af psykisk lidelse, misbrug, lav begavelse eller hjerneskade. Målet for undersøgelsen kan være diagnostisk udredning eller udredning af kompet...


  • Terapi

   Vi tilbyder terapi i forhold til forskellige problemstillinger, der relaterer sig til afhængighed af stoffer og/eller alkohol. Det kan være terapi med fokus på reduktion eller ophør af forbruget. Terapien kan også udgøre et rum, hvor det er muli...


 • Om os

  Eline Hyldager Jeg har særlig interesse for og bred klinisk erfaring indenfor det komplekse arbejde med behandling af mennesker med dobbeltdiagnose. I 2001 startede min karriere som psykolog på Kognitiv Terapi Center Århus, hvor jeg ydede kognit...


  • Eline Hyldager

   2001: Kandidateksamen fra Århus Universitet 2003: Cand. psych. autoriseret af Dansk Psykolognævn 2012: Specialist i Psykopatologi ved Dansk Psykolog Forening Medlem af Dansk Psykolog Forening Medlem af The British Psychological Society Medl...


  • Søren Søberg Hansen

   Jeg er uddannet psykolog fra Århus universitet 1993. Jeg har efter min kandidateksamen arbejdet som forsker ved afdeling for Psykiatrisk Demografi, hvor jeg undersøgte forekomst af misbrug blandt psykiatriske patienter. Denne forskning resultered...


  • Heine Lund Pedersen

   2003:  Uddannet som psykolog 2006: Autorisation 2011: Specialist i klinisk neuropsykologi 2014: Supervisor i klinisk neuropsykolog Medlem af Dansk Psykolog Forening Medlem af Selskabet af Danske Neuropsykolog (fagnævnsrepræsentant 2011-2016...


 • Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en besked og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. Adresse Skelagervej 1, 1. sal 8200 Aarhus N. CVR: 35296018             


 • Dobbeltdiagnose uddannelse Århus

  Dobbeltdiagnoseuddannelsen udbydes fremover af virksomheden Dobbeltdiagnose I/S, som ejes af psykologerne Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen. Dobbeltdiagnoseuddannelsen, som tidligere er udbudt af ”Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3”, Århus Univer...


 • ”Dobbeltdiagnose” i de nye regioner

  Dobbeltdiagnose eller dual diagnosis på engelsk er en lidt klodset og misvisende betegnelse for et problem som består af en kombination af psykisk sygdom og et behandlingskrævende misbrug enten af alkohol eller andre rusmidler. Opmærksomheden blev...


 • Data behandling

  Dataansvarlig Virksomhed navn: Dobbeltdiagnose I/S Data ansvarlig: Eline Hyldager CVR: 35296018 Adresse: Skelagervej 1, 1. sal, 8200 Aarhus N Hjemmeside: dobbeltdiagnose.com Telefonnummer: 28298743 E-mail: elinehyldager@pm.me Formål Håndt...