Dobbeltdiagnose / Ydelser / Supervision

Supervision

Supervision

Vi tilbyder supervision til personale, enten enkeltpersoner eller grupper, der arbejder med dobbeltdiagnosepatienter. Ofte er mennesker med dobbeltdiagnose belastet af adskillige samtidige problemer, som skaber særlige udfordringer for den professionelle.

Det kan være svært at finde en balance imellem at hjælpe klienten og det at passe på sig selv. Supervision kan her være med til at skabe en klarhed, som igen kan hjælpe med at dæmpe stress samt sænke risikoen for udbrændthed.

Supervisionen vil altid modsat terapi have det faglige arbejde som udgangspunkt. Supervisionen kan omfatte casesupervision. Fokus kan også være behandlingspersonalets faglige samarbejde omkring klienter, hvor der er konkrete problemer, eller hvor arbejdet virker fastlåst. For at undgå sammenfald med ledelsesarbejde foretrækker vi, at der aldrig tages behandlingsmæssige beslutninger under supervisionen, men at beslutninger tages i de relevante behandlingsmæssige fora. Supervisionen kan desuden bestå af en korterevarende undervisning i psykopatologi eller i brug af kognitive metoder ved behandlingen af komplekse lidelser som dobbeltdiagnose. Under supervisionen er det vigtigt for os, at supervisanderne deltager aktivt med refleksion og udveksling af ideer, der kan hjælpe den enkelte og gruppen videre.

Det vil ofte være en fordel, at deltagerne på forhånd har forberedt et emne til supervisionen. Men ved behov kan der også tages udgangspunkt i et arbejde med at få klarhed over, hvori problemet egentlig består.

Supervisionen kan foregå ved os på Skelagervej 1,1. sal, 8200 Århus N eller andetsteds efter eget ønske. Dette aftales direkte med supervisor.

For nærmere information om supervision, pris eller andre spørgsmål, kontakt venligst psykolog Eline Hyldager (mail: elinehyldager@pm.me, tlf: 2829 8743) eller psykolog Søren Søberg Hansen (mail: soerensoeberg@pm.me, tlf: 5362 7012)