Terapi

Terapi

Vi tilbyder terapi i forhold til forskellige problemstillinger, der relaterer sig til afhængighed af stoffer og/eller alkohol.

Det kan være terapi med fokus på reduktion eller ophør af forbruget.

Terapien kan også udgøre et rum, hvor det er muligt fordomsfrit at tale med et andet menneske om de dilemmaer, man oplever ved at have et forbrug af stoffer og/eller alkohol. Vi forventer derfor ikke, at du møder op afklaret omkring dit forbrug og klar til at gå i gang.  Vores erfaring er, at det er vigtigt at diskutere de forskellige dilemmaer omkring forbruget, inden man eventuelt skrider til handling i form af reduktion eller ophør med brug.

Vi har begge omfattende erfaring med terapeutisk arbejde i forbindelse med afhængighed af stoffer eller alkohol i kombination med psykiske problemer. Vi anvender en kombination af kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtale, som har vist sig særligt effektiv i forbindelse med dette arbejde.

Terapien vil foregå i Psykologhuset Kognitivt Fokus, Østrevej 32, 8210 Hasle. Se husets hjemmeside (www.pkf.name) for nærmere oplysninger om pris, afbud, sted m.m.